Miljøpolicy

Sløyd-Detaljer driftes hele tiden av et aktivt miljøengasjement og kontinuerlige forbedringer. Målet med vårt miljøarbeid er at hensynet til miljø og forurensning skal tas med i alle avgjørelser for å beskytte miljøet i størst mulig grad.

Vi skal hele tiden ha gode kunnskaper om gjeldende miljøkrav og sørge for at vi holder oss oppdatert ang våre forpliktelser.

Vårt felles ansvar er at denne policyen følges i alle ledd.

Vi vil

  • erstatte eller tilby et miljøvennlig alternativ til alle produkter som påvirker miljøet, så langt som mulig.
  • bruke resirkulerbar emballasje i produksjonen som påvirker miljøet i minst mulig grad.
  • forbedre håndteringen av materialer og energi og sikre at alle restprodukter sendes til resirkulering der det er mulig.
  • primært bruke produsenter som aktivt satser på miljøarbeid og påvirke leverandører til å bruke miljøvennlig og resirkulerbar emballasje.
  • øke personalets kompetanse i miljøspørsmål ved kursing og opplæring.

 

Vår miljøpolicy sendes til alle kunder som etterspør den og finnes også på vår nettside, lett tilgjengelig for alle.


Trustpilot