Vår bærekraftige filosofi

Begrepet bærekraft er bredt, og perspektivene er mange. Sløyd-Detaljer har hatt fokus på miljøarbeid i mange år. Vi ble i 2009 miljøsertifisert, og vårt engasjement for miljøarbeid og bærekraft øker og endrer seg stadig. Vi hever kontinuerlig ambisjonsnivået og jobber langsiktig med å utvikle og forbedre oss.

Miljøhensynet må prioriteres og våre tanker rundt miljøet skal ha en fremtredende posisjon i alt vi gjør, i både store og små beslutninger. Vi jobber også for å tydeliggjøre for våre kunder og andre interessenter - hva vi gjør i vårt miljøarbeid. Men bærekraft betyr så mye mer enn bare miljøarbeid, du kan lese mer om hvordan vi tenker nedenfor.

Sirkulær økonomi

Vårt ønske er å drifte Sløyd-Detaljer fremover slik at vi bidrar til at Jorden og dens naturresurser ikke blir påvirket negativt over tid. For å få til dette jobber vi kontinuerlig med å sette oss inn i gjeldende lovverk samt at vi hele tiden vurderer livssyklusen til produktene vi har i sortimentet - hvordan de produseres, energiforbruk og hvordan de blir transportert. Vi ser også på gjenvinning av materialer, bruksfrekvens og levetid. 

Med sirkulær økonomi brukes alt som er produsert så lenge som mulig i stedet for å produsere, - kjøpe – kaste. Når produktene en dag er konsumert, skal de kunne gjenbrukes og resirkuleres så mye som mulig, om og om igjen. Vi hjelper gjerne til med å skaffe reservedeler til ditt produkt, i den utstrekning det er mulig å få tak i, dersom noe skulle gå i stykker. 

For oss betyr sirkulær økonomi å drive bedriften med knappe ressurser og handle med en ressursbevarende økonomi. Hos oss på Sløyd-Detaljer kaster vi sjelden produkter før vi har prøvd å selge de til nedsatt pris, og til slutt gitt bort gjenværende materialer til utsatte, sårbare barn. På denne måten kommer alltid produktene til bruk uten at man trenger å kassere underveis i produksjonen.

En overgang til sirkulær økonomi er nødvendig for å redde klimaet og redusere forbruket av jordens ressurser. Vi ser hele tiden etter nye muligheter for å forbedre oss.

Kjøpsavgjørelser med samfunnsansvar 

Vår innkjøpsavdeling jobber hele tiden med forbedringer. Vår målsetning er å hele tiden oppdatere produktutvalget. Når det er mulig, erstatter vi produkter med mindre påvirkning på miljøet samt faser ut de varene som ikke lever opp til våre krav og der det ikke finnes noen god erstatning. Vi evaluerer løpende våre produktkrav og setter oss inn i gjeldende lovverk. Vi jobber hele tiden med å utvide utvalget av bærekraftige produkter.

Vi har et nært samarbeide med våre leverandører, vi stiller krav til at de produktene vi selger har blitt produsert av arbeidstakere med gode arbeidsforhold og at produksjonsprosesser og transport blir utført med så liten påvirking på miljøet som mulig. For å bli en av våre leverandører, må man først godkjenne vår Code of Conducts (brukerkoder). Vi kontrollerer at våre leverandører oppfyller fastsatte krav ved revisjoner som utføres av våre innkjøpere, i den utstrekning som er mulig for oss.

Det er likevel ikke mulig å velge leverandører kun fra et bærekraftig perspektiv. Kvalitet, pålitelighet og pris er andre viktige faktorer som vi også tar hensyn til. Vi forsøker alltid å være så ressurseffektive som mulig i valg av leverandør. Vi oppmuntrer til og etterspør alltid bærekraftig utvikling i kontakt med leverandører og andre interessenter.

Vi tester de fleste produktene før de lanseres i vårt sortiment for å forsikre oss om at de oppfyller den funksjonen og den kvaliteten våre kunder forventer seg. Vårt mål er alltid å velge god kvalitet og riktig funksjon samt stadig å erstatte med bedre alternativer.

 

"Aldri før har miljø, bærekraft og kvalitet

hatt større fokus enn i dag.

Først og fremst har våre unge kunder spørsmål

om hvordan og hvor våre produkter er produsert" 

Håkan Erlingfors, innkjøpssjef

 

Transport og pakking

Vi samarbeider med transportører som har utpreget bærekraftig fokus og der vi vet at de kontinuerlig jobber med forbedring. For vår egen del jobber vi hele tiden mot et mål om å pakke slik at vi ikke transporterer mer luft enn nødvendig, men fyller opp pakkene godt. Vi bruker i så stor grad som mulig innpakningsmaterialer som kommer fra 100% resirkulert eller 100% gjenvinningsbart materiale.

Når det gjelder innpakningsmaterialer, både de materialene vi selv bruker for å sende varer til våre kunder og innpakning som våre produkter selges i, jobber vi etter følgende prinsipper:

  • Papiremballasje er bedre enn plast. Glass- og metallemballasje skal kun brukes der det er nødvendig på grunn av produktets egenskap.
  • Emballasjen skal være så tettpakket som mulig uten for mye luft.
  • Firkantete pakker tar mindre plass og er lettest å pakke.
  • Vi unngår innpakningsmaterialer som er sammensatt av flere ulike materialer.
  • Vi unngår å pakke slik at innholdet er vanskelig å tømme ut.

Innholdet avgjør om pakken pakkes inn i papir, plast eller metall. Produktet pakkes noen ganger inn i emballasje for at produktet skal få en forlenget holdbarhetsdato, i miljøhenseende er dette da en fordel. Det er imidlertid alltid å foretrekke at emballasjen er av papp. Glass, metall og plast kan også gjenvinnes, men mye energi går med til produksjon og tyngden på forpakningen øker. For enkelte produkter som f.eks kjemikaler og maling er likevel ikke emballasje av papp et alternativ. Som oftest velger våre leverandører emballasjen selv, men vi gjør vårt beste for å påvirke de i riktig retning.

Våre miljømål

  1. Redusere antall returer.
  2. Redusere vårt strømforbruk.

Avstemming av eksisterende miljømål finner sted to ganger pr år.

 

" Aktivt bærekraftig arbeid er en prosess som pågår hele tiden.

Det er ikke mulig å gjøre alt på en gang, vi jobber med kontinuerlige forbedringer.

Thomas Hedberg, HMS-sjef

 

Symboler og betydningen av disse.

Det finnes mange merker og symboler på ulike typer produkter. All merking som er aktuell for våre produkter, finner du på hvert produkt under produktbeskrivelsen. Her finnes også merking for kjemikaler og miljøsymboler samt andre relevante symboler. Dersom det ikke finnes symboler på produktet, er ikke symbolene aktuelle.

Økonomisk bærekraftig

Vi sørger for at vi driver vår bedrift på en slik måte at våre kunder og våre ansatte er fornøyde med våre produkter, vår måte å markedsføre oss på, vårt engasjement i sosiale medier og vårt engasjement i spørsmål om miljø og klima. På denne måten er Sløyd-Detaljer en økonomisk lønnsom bedrift med tilfredsstillende økning og med et sikkert og trivelig arbeidsmiljø, som igjen gir oss mulighet til å fortsette vår virksomhet for en bærekraftig framtid.

Sosial bærekraft

På Sløyd-Detaljer skaper vi verdier gjennom mennesket, her og nå og i framtiden. Et samfunn som er sosialt holdbart er et likeverdig samfunn der vi mennesker kan leve et godt liv. Vi bidrar gjennom å formidle vår overbevisning om kraften i kreativiteten og egen skaperglede. Vi bidrar ved å gi tilgang til produkter som gir skaperglede og muligheter til gjenvinning. Vi jobber for lik behandling av alle og for like verdier.

Forretningsmoral

Like viktig som å verne om og være forsiktig med miljøet, er det viktig å verne om etikk og moral samt å vise respekt for våre medmennesker. Vi følger gjeldende regelverk og næringlivskoden  til ”Institutet mot mutor” for bedrifter og næringsliv. Koden gir veiledning i forretningsetiske spørsmål om gaver, belønning og andre fordeler. IMMs kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet finner du her.

Miljøansvar

På Sløyd-Detaljer jobber vi aktivt med vårt ansvar for miljøspørsmål. Vi vil drive Sløyd-Detaljer framover på en slik måte at vi bidrar til at jorden og dens naturresurser ikke påvirkes negativt over tid. Dette jobber vi for ved å være godt informert ang regelverket samt overvåker hele prosessen av produktene som vi har i sortimentet, hvordan de produseres, energiforbruk, transport og hvordan produktene kan avhendes på en så miljøvennlig måte som mulig. Vi jobber stadig med forbedringer.

"Vi og våre kunder er stolte over å kunne skape noe selv,

både for vårt eget velvære og for å leve mer bærekraftig.

Vi sylter og safter, snekrer og bygger, klipper og limer,

syr og strikker. Vi kaster ikke, vi gjenvinner og bruker det vi finner i naturen.

Vi kompletterer med  nytt kun når det er helt nødvendig."

Marianne Medin, VD

Vår visjon

Vi vil inspirere alle mennesker til å bruke sin kreativitet og finne gleden i å lage ting selv. Det gjør vi gjennom å tilby idéer, kunnskap og produkter til gode priser.

Vår forretningsidê

Vi tilbyr et stort utvalg av produkter og hobby-idéer til konkurransedyktige priser via distansehandel. Med god kunnskap og lang erfaring kan vi inspirere og støtte våre kunder i deres kreative prosess. Vi jobber stadig med fornyelser og for et stort miljøengasjement. Vår kundegruppe finnes i alle typer virksomheter og i alle alderskategorier. Geografisk ligger vårt fokus i Norden, men med salg over hele Europa.

Vi er miljøsertifiserte ifølge ISO 14001:2015.  Sertifiseringen finner du her.

Spara

Spara

Spara


Trustpilot