Vase/ Beholder av Snap Pap

Brett en vase/beholder i det nye materialet Snap Pap. Fint med flere sammen i ulike størrelser og farger.

Første bretting

Finn fram et A4 eller A3 ark i Snap Pap. Brett inn en kant på 1 cm på den ene korte siden. Bruk falsben og linjal, dra falsbenet langs linjalen over bretten. Bruk skjærematte som underlag.

Brett på midten

Brett arket på midten som på bildet, slik at den første bretten ligger kant i kant med den andre korte siden.

Fortsett å brette

Brett de to korteste sidene mot hverandre slik at de møtes på midten, over bretten på bilde 2.

Brett diagonalt

Nå skal de diagonale brettene lages. Start med å lage to bretter diagonalt fra hjørne til hjørne, slik at det dannes et kryss over arket.

Fortsett å brette

Fortsett med å lage parallelle bretter med utgangspunkt i de rette brettene du laget innledningsvis. Fyll hele arket med bretter slik at det blir ruter som på bildet.

Dra med falsbenet

Brett papiret etter mønsteret på arket og dra med falsbenet over alle brettene.

Rette bretter

Lag til slutt rette bretter parallelt med den lengste siden på arket gjennom krysset på midten og deretter to til som på bildet, se de røde strekene.

Klipp ut bunnen

Klipp ut den lille fliken i hjørnet når du har brettet ferdig. Klipp deretter alle de rette brettene for å lage bunn som på bildet.

Lim bunnen

Lim sammen de korte sidene, legg lim på den 1 cm brede fliken. Brett flikene i bunnen sammen og lim de fast i hverandre.

Trykk sammen beholderen

Når limet har tørket, trykker du bunnen og toppen mot hverandre slik at beholderen bøyer seg i alle brettene som bildet viser.


Trustpilot