Små trehus til nøkkelringen

Skjær ut deler og lim og mal små søte hus til nøkkelringen - en morsom aktivitet i miniformat!

List og ispinner

Sag ut deler av en furulist (15mmx15mm) Bruk eventuelt en gjæringskasse til å sage ut vinkler til taket. Skjær ut plater til taket og deler til døren av en ispinne, eventuelt kan ispinnen slipes smalere med sandpapir.

Mal

Mal husene i fine farger. Mal platene til taket og døren og lim alle delene fast på huset. Vindusrutene maler du enklest som fire kvadrater med en svart penn. Deretter maler du hvite vinduskarmer med en tynn pensel. Fortsett å male detaljer som f.eks gress, blomster og gjerde.

Nøkkelring

Bor et lite hull i taket og sett på plass en øyeskrue. Monter deretter en nøkkelring i øyeskruen til slutt.


Trustpilot