Lampeledning med makramé

Å skape personlige lyskilder til ditt hjem er akkurat nå helt riktig! Kle inn lampeledningen med makraméknuter og forandre eller skap en helt ny lampe.

Slik gjør du

Lampeholderen og strekkavlasteren spraymales hvis du ikke får tak i svarte. Monter sammen ledningen, lampeholderen og strekkavlasteren.

Slik gjør du

Start makraméarbeidet med en tråd som er fire ganger så lang som ledningen. Brett tråden på midten og slå en reverserende halvknute ved siden av strekkavlasteren. (Se Tips & Teknikker for hvordan du lager en reverserende halvknute).

Slik gjør du

Lag spiralknuter rundt ledningen. Se Tips & Teknikker for hvordan du lager denne knuten. Det enkleste er å snurre ledningen rundt deg selv, i alle fall i begynnelsen, fest enden på ledningen med klype slik at den holdes strak mens du jobber.

Slik gjør du

Avslutt arbeidet med å knyte dobbelt knute og klipp av endetrådene. Eventuelt stryk på litt lim, så ikke knuten går opp.


Trustpilot