Flettet underlag

Denne fletteteknikken har blitt brukt til arbeider i never i lang tid. Den egner seg, i tillegg også veldig godt til ulike typer bånd. Her har vi laget et stort underlag til kjeler i sadelgjord av jute og et litt mindre glassunderlag i ulike typer bånd. Teknikken er den samme, enten du lager et stort eller et lite underlag.

Kvadrat

Bestem deg for størrelsen på underlaget og regn ut hvor mange bånd du trenger. Til dette underlaget av sadelgjord på 60 mm bredde, trenger du seks bånd i ca 50 cm lengde. Husk at båndene må være ca tre ganger så lange som det totale målet på underlaget.
Legg båndene tre loddrett og tre vannrett, over og under hverandre. Pass på at alt blir sentrert.

Brett inn 1

Start i nederste venstre hjørne. Brett inn, som pilene viser. Klipp av de to innbrettede båndene midt over/under ”andre rute”.

Brett inn 2

Brett inn det øverste venstre båndet, se bildet og klipp av midt under ”andre rute”.

Brett inn 3

Brett inn øverste høyre hjørne og den midterste på høyre side, som pilene viser.Klipp av midt over/under ”andre rute”.

Brett inn 4

Brett inn det nederste høyre båndet og klipp av midt under ”andre rute”.

Brett inn 5

Brett inn båndet etter pilene. Båndet i midten klipper du av i høyde med kanten over.

Brett inn 6

Brett inn båndet øverst på venstre side, se bildet og legg det under ”tredje rute”.

Brett inn og klipp

Brett inn båndet i midten fra kanten øverst. Klipp av endene på de tre markerte stedene.

Brett inn den siste og lim

Brett inn den siste enden, se pilen på bildet. Deretter er du ferdig. For å være sikker, kan du lime alle endene med tekstillim. Bruk stofforsterkende middel på de små underlagene i lin og allmogebånd. (Brettes på samme måte).


Trustpilot