Makramébelte med trespenne

En hyggelig hobby er å knyte seg et belte av makramégarn. Kjøp deg en god bok med tydelig fremgangsmåte for hvordan du lager noen basisknuter, dermed er du snart i gang med dette trivelige håndarbeidet. Du finner også en del greie trinn for trinn-beskrivelser under Tips og teknikker på vår Inspirasjons-side.

Mål opp garn

Knyt fast seks lengder makramégarn på en trering med reverserte halvslag. Hver lengde måler fem-seks meter. Lengden er avhengig av hvor tette knuter du lager. Tette knuter krever selvfølgelig lengre lengder med garn.

Doble halvslag

Start med å lage doble halvslag, som bildet viser.

Første makraméknute

Lag enda en rad med doble halvslag og deretter en makraméknute, som bildet viser.

Pil nedover

Etter makraméknuten lager du doble halvslag i en nedadgående rad, som bildet viser.

Kryss

Fortsett med de doble halvslagene, slik at de krysser hverandre.

Fortsettelse

Fortsett å lage doble halvslag i kryss, med en makraméknute i hvert mellomrom.

Avslutning

Når du er fornøyd med lengden, kan du begynne på avslutningen. Knyt tre makraméknuter, som bildet viser.

Flere knuter

Fortsett med makraméknuter, som bildet viser.

Samle sammen alle trådene

Til slutt knyter du makraméknuter over alle trådene utenom fire tråder. Lag knutene med to lengder på hver side i passelig lengde.

Avslutning

Ta en av lengdene og legg i en 10 cm lang løkke ved den siste knuten. Ta en annen lengde og vikle rundt alle de andre lengdene og løkken. Avslutt med samme lengden du viklet rundt og stikk den gjennom løkken som stikker ut og dra i enden av løkken. Dermed er viklingen låst.

Knyt

Knyt en knute i hver trådende.

Spenne

Når du skal bruke beltet, lager du en knute rundt treringen, som bildet viser.


Trustpilot