Makramé snøstjerner

Med noen meter tråd kan man lage vakre snøstjerner til å henge i juletreet eller hvorfor ikke henge de i vinduet? Et raskt lite prosjekt for deg som vil lære deg makramé, kanskje? Lag de i tynn eller tykk tråd, velg det du synes blir finest. På bildet ser du to ulike varianter.

Klipp

Mål og klipp ut 16 stk tråder, cirka 1 meter lange.

Lerkehode

Fest trådene rundt ringen med såkalt reversert halvslag. Disse kalles også noen ganger for lerkehode. Her ser du hvordan man lager de. Enden på trådene skal være like lange.

Første knute

Lag 8 stk makraméknuter rundt ringen, med 2 stk kalvetråder i hver. Her finner du tekst og bilder på hvordan man lager knutene.

Alternerende makraméknuter

Bytt kalvetråd, som bildet viser og lag 3 stk makraméknuter rett etter hverandre.

Fortsettelse

Bytt kalvetråd igjen slik at påfølgende knuter plasseres nøyaktig over de første knutene  som  ligger ved ringen. Pass på at løkkene blir like store. Lag deretter 3 makraméknuter igjen på hver blonde.

Picot makraméknute

Lag 3 stk makraméknuter med litt luft mellom hver knute. Dra litt i kalvetrådene og dra sammen knutene slik at det dannes løkker, som på bildet. Jo større mellomrom, jo større løkke. Som bildet viser, har vi forsøkt å lage den første løkken størst og den siste løkken minst.

Avslutning

Du kan lage ytterligere en makraméknute etter den siste løkken, hvis du vil. Avslutt med å knyte en  knute som låser hver tråd.


Trustpilot