Handlenett i makramé

Med et par nøster i grovt makrame´garn kan du med litt tid og tålmodighet lage et nett med solide håndtak. Du kan justere størrelsen med antall tråder (skal kunne deles på fire) og med lengde på trådene. Alle knuter som brukes til dette nettet finner du beskrivelse på i ord og bilder under Tips & Teknikker. I boken ”Makramé” av Fanny Zedenius finner du mye nyttig informasjon og illustrasjoner, som du vil få mye bruk for.

Måling av tråder

Vi valgte å lage et nett med ti knuter i bredden, som betyr at vi klipte av 40 stk tråder. Nettet ble ca 50 cm høyt, med håndtak. Vi brukte 2,5 meter lange tråder. (totalt gikk det med 100 meter tråd + tråden til knutene på håndtaket)

Begynnelse

Sett trådene fast med litt lange grove nåler på midten av hver tråd, liggende pararallelt med hverandre. Bruk et mykt underlag, f.eks et strykebrett der du kan sette nålene rett gjennom. 

De første knutene

Start med å knyte makraméknuter, plasser knutene med litt luft mellom hver knute. Sett de fast med nåler slik at de holder seg på en rekke.

Andre rad med knuter

Lag et nettlignende mønster ved å bytte på knuten og kalvetråden ved  hver rad. Det skal vi gjøre nå. Legg f.eks en linjal rett etter den første raden med knuter. Legg de to ytterste trådene i hver ende utover, de skal ikke knytes med. La deretter to tråder ligge under linjalen og to over, hele veien. Knyt makraméknuter, som bildet viser. La de trådene som ligger under linjalen være knyte-tråder. La linjalen ligge til alle knutene er ferdige slik at de ligger på en rett rad. Dra den ut når raden er ferdig.

Tredje rad med knuter

Lag tredje rad med knuter, på samme måte som andre rad. Gå deretter tilbake og knyt andre og tredje rad på den andre siden av den første raden.

Heng opp

Når du har laget en rad i bunn, over alle tråder og deretter to rader på hver side av denne, kan du henge opp det som skal bli et handlenett etterhvert.  Lag  knuter over de hengende trådene på kanten. Heng arbeidet over en tykk rundstav med litt teppetape, da holder det seg på plass. Lag deretter en knute av de fire ”løse” trådene på begge sider. Pass på at knuten ligger i rett linje med de andre knutene på rad 2.

Knyt sidene

Lag to alternerende makraméknuter på hver kortside , i rad 3. Fortsett med rad fire. Nå når arbeidet henger oppe, kan du jobbe med det hele tiden. Bruk linjal slik at radene blir rette. Knyt 9 – 10 rader, avhengig av hvor stort handlenett du vil ha.

Del opp

Når du er fornøyd med høyden på handlenettet,  deler du opp trådene i fire deler.  Del opp på sidene og midt på i midtknuten. Lag fire rader alternerende makraméknuter uten avstand mellom radene. La det være igjen to løse tråder på hver side av hver rad. Siste raden skal kun bestå av en knute. Gjenta på de tre andre delene.

Diagonale doble halvslag

Bruk deretter den ytterste tråden som kalv og lag doble halvslag rundt den med alla trådendene. Gjør på samme måte fra den andre siden. Gjenta på de tre andre delene.

En rad til

Hvis du har nok tråd, lager du en rad til med diagonale doble halvslag, rett over den forrige raden.

Fest trådene

Fest alle trådene bortsett fra de fire som var lerketråder på hver del. Du kan dele opp trådene, hjelp til med en heklenål.

Håndtak

Fest sammen lerketrådene to og to, bruk maskeringstape. Disse danner nå basen til håndtakene. Pass på at de blir passelig lange. Gjør det samme på den andre siden.

Knuter på håndtakene

Mål opp en to meter lang tråd og lag makraméknuter rundt håndtaks-trådene. Gjør det samme på den andre siden.


Trustpilot