Drømmefanger med makraméknuter

Drømmefangere er populært å lage på egen hånd. Her kommer et eksempel på hvordan man kan bruke makramégarn og fylle en ring med makraméknuter. Du finner beskrivelse av ulike typer knuter under Tips & Teknikker på inspirasjonsdelen på vår hjemmeside. Vi anbefaler sterkt boken Makramé av Fanny Zedenius. Der finner du virkelig alt du trenger å vite om makramé!

Start

Klipp 16 tråder av makramégarnet, ca 3 meter lange. Sett maskeringstape på endene slik at de ikke frynser seg. Brett alle trådene på midten og sett de fast rundt en broderibue i tre med reverserte halvslag.

Første knute

Lag makraméknute rett etter treringen, som bildet viser. La de to ytterste og de to midterste trådene være løse. Du skal altså lage to grupper knuter a´ 3 knuter.

To trekanter

Fortsett å lage først to makraméknuter under hver gruppe av tre og til sist en knute under de to.

Inramming

Lag en diagonal inramming til de to trekantene som makraméknutene har dannet. Dette gjør du ved å lage doble halvslag, samtidig som du holder kalvesnoren diagonalt. Lag totalt fire omganger med halvslag, prøv å få trekantene så like som mulig. Se Fanny Zedenius sin bok for hvordan du gjør doble halvslag.

Makraméknuter

Fyll deretter trekanten i midten med makraméknuter, som bildet viser.

Halvslag

Fortsett å lage doble halvslag inn mot midten, slik at de danner en rett linje sammen med det tidligere halvslaget.

Halvslag og makraméknuter

Fortsett å lage doble halvslag og makraméknuter til du har laget et mønster helt ned til under kanten på treringen.

Avslutning

Avslutt med å lage halvslag rundt kanten på treringen. Klipp av alle tråder der du synes det passer best.


Trustpilot