Miljøpolicy

Sløyd-Detaljers aktiviteter skal styres av et aktivt miljøengasjement og stadige forbedringer. Målet er at miljøhensynet skal ivaretas i mest mulig grad og forebygge forurensning i alle ledd. Vi må være grundig informerte ang gjeldende miljøkrav og sikre at gjeldende krav følges.
Det er ledelsens og alle ansattes felles ansvar at denne policy følges.

Vi skal

Erstatte eller tilby et miljøtilpasset alternativ til alle produkter som påvirker miljøet, der det er mulig.
Bruke gjenvinningsbar emballasje som ved fremstilling har så liten miljøpåvirkning som mulig.
Forbedre husholdningen med materialer og energi samt sørge for at restprodukter sendes til gjenvinning der det er mulig.
Først og fremst, benytte entreprenører som aktivt satser på miljøvern, samt påvirke samtlige leverandører til å bruke miljøvennlig emballasje som kan gjenvinnes.
Øke personalets kompetanse i miljøspørsmål gjennom kursing.
Påvirke arbeidsmiljøet for å fremme trivsel, innflytelse, personlig utvikling og sikkerhet innen alle ledd.

ISO 14001

Vi er siden 2009 sertifiserte ifølge ISO 14001. Det innebærer at vi jobber kontinuerlig med å forbedre alt innen bedriften som påvirker miljøet. Vi jobber for å påvirke både produktutvalget og arbeidsprosessene samt personalets og kundenes bevissthet når det gjelder miljøhensyn.
Hvert år har vi besøk av et eksternt sertifiseringsforetak som kontrollerer og sørger for at vi følger alle lover og regler, og at vi arbeider med skadeforebyggende tiltak for å minske påvirkningen vi alle har på det miljøet vi lever og jobber i. Aktuell status på sertifiseringen finner du på www.a3cert.com

Batterier

Lovverket krever at brukte nikkel- og kadmiumbatterier leveres til resirkulering. Levér derfor brukte batterier på kommunale
miljøstasjoner

 

Spara

Spara

Spara