Ramme av akrylplate og skruenit

Fine rammer kan du lage selv av akrylplater og skrueniter!

Mål, tape og marker

Legg to akrylplater mot hverandre, mål og tape sammen langs alle fire sidene. Vi har brukt 3 mm tykk akrylplast. La beskyttelsesplasten sitte på. Vi har satt tapen 10mm fra kanten og laget en markering på tapen 20 cm fra kanten. Det skal borres 6 hull, ett i hvert hjørne og ett på hver langside midt mellom de to andre hullene.

Borr hull

Se etter at det er tape på begge sider og bor forsiktig hull gjennom begge platene. Tilpass bor etter passelig størrelse for skruenitens diameter. Fil evt. bort skarpe kanter.

Plasser bildet

Fjern tapen og dra av beskyttelsesplasten på innsiden av begge platene. Plasser bildet og legg platene sammen.

Sett sammen med skrueniter

Dra av resten av beskyttelsesplasten og sett sammen platene med skruenitene.

Opphenging

Sett også på plass en sterk nylonline mellom de to nitene i midten på baksiden slik at du kan henge opp bildet.

Trustpilot