Makramé-banner i grått

Å knytte et banner av makramégarn kan virke som et vanskelig og stort prosjekt, men det trenger det ikke være. Det handler om å finne en god arbeidsstilling og lære seg noen basisknuter, så er det bare opp til deg hvor bred og lang den skal bli.  Velg pinne, stang eller et rør du skal knytte din banner rundt. Heng den opp i passe høyde så du kan sitte fremover uten å strekke deg. Lær deg basisknutene; Makraméknute, spiralknute, halvstikk og omvendt halvstikk. Du finner dem alle under tips og teknikker i vår inspirasjons-avdelning. Nå er det bare å komme i gang.

Begynn arbeidet

Den vanskligste delen av makramé er å vurdere forbruket av tråd…men en tommelfingerregel er at trådene må være fire ganger lengre en arbeidets ferdige lengde. Det kommer også an på hvor tett det skal være mellom knutene og hvilken type av knuter du skal ha, beregn derfor heller litt mer, du ønsker ikke/kan ikke skjøte på trådene. Mål og registrer lengdene, så lærer du deg å vurdere forbruket av tråd. Vi valgte å ha våre tråder ca 3 meter. Begynn med å bestemme hvor bred den skal være. Vi brukte rundt 22 tråder rundt vår pinne, med omvendt halvstikk.  Sammenkoble de to og to og begynn med fire makraméknuter på hver par tråd.

Fortsett arbeidet

Sammenkoble nå de to innerste trådene i den ytterste knuten med to tråder fra neste knute. Lag en makraméknute ca 2 cm under de øvrige knutene. Fortsett så bredden ut. Se til at det blir vakre ovaler av tråden over knutene. Gjør det samme igjen, bytt tråder i parene som bildet viser, se til at trådene legger seg i fine ovaler og knyt fire makraméknuter på hvert trådpar.

Lag et mønster

Her ser du nå hvordan vi valgte å fortsette arbeidet, men du står fritt til å kombinere knutene som du ønsker, tenk det. Ovenfor ser du de fire vi lagde på bilde to. Fortsett å gjøre makraméknuter, ulikt antall, men med samme mellomrom (ovaler) mellom. Trådene i ytterkanten lar du bare la henge nedover.

Trådendene

Som du ser på bildet så lar vi endene bare være rå, de tvinner seg opp under arbeidet, men ønsker du ikke det, så kan du henge de opp ved å  sette el-tape i trådendene, som du senere fjerner.


Trustpilot