Vedkurv

Det er mye ved som skal bæres inn for å holde det varmt i stuen. Vedkurven er enkel å bygge, den er meget stabil og fremfor alt er den lett å bære. Med sitt enkle design passer den også godt til de fleste åpne peiser, kaminer og kakkelovner.

Tilsaging

Kapp ut følgende lengder i planhøvlet list 15x69 mm: 4 stk à 550 mm (A), 1 stk à 380 mm (D), 2 stk à 350 mm (E), 2 stk à 320 mm (F). Kapp ut følgende lengder i planhøvlet list: 15x43 mm: 2 stk à 320 mm (B), 2 stk à 155 mm (C).

Gavler

Skru og lim sammen 2 stk A og en C med skruer gjennom A. Legg en 15 mm tykk restbit mellom begge deler A for å få riktig bredde på sprekken. Pass på at alle skruene blir innfelte. Gjenta på den andre gavlen. Lim og skru fast en stk B mot begge deler A på begge gavlene.

Bunn

Lim og skru fast begge deler F mot B. Hullene kommer så nærme enden på F at det er nødvendig å forhåndsbore. Lim og skru fast begge deler E.

Håndtak

Sag ut håndtak D med stikksag. Lim og skru fast del D med en skrue fra hver side gjennom del C. Sparkle over alle skruehodene, La stå og tørke, puss over. Stryk over eventuelle kvister med kvistlakk to ganger. Legg på et lag grunnmaling, la det tørke ca 16 timer og puss lett over. Mal over et strøk til med maling.